מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

טפסים לביטוח לאומי

תחילה יש למצוא את העובד עבורו נדרשים הטפסים ברשימת העובדים ולהיכנס לכרטיס העובד או למשכורת שלו,
ואז ללחוץ על תפריט ביטוח לאומי

בפעולה ניתן להפיק מספר טפסים המיועדים להגשה לביטוח לאומי עבור עובד מסויים.

הדיווח מבוצע עבור חודש סיום עבודה של העובד
המערכת מחשבת את חודש העבודה האחרון החל מחודש עבודה בו נכנסים לפעולה זו.
על כן יש להיכנס לפעולה בחודש שבא אחרי חודש העבודה האחרון של העובד, או באותו חודש בדיוק.
אם נכנסים בחודש שמוקדם לחודש העבודה האחרון של העובד, הטפסים יחושבו כאילו זהו חודש
סיום העבודה.

בדיווח שכר לביטוח לאומי יש לפרט חודשי שכר, כאשר בכל חודש מפורטים סכום השכר ודמי הביטוח
ששולמו באותו חודש, ובנוסף סכומי פריסה והפרשים אשר שולמו בגין חודש זה בחודשים הבאים

כאשר נכנסים לתפריט ביטוח לאומי עבור העובד, מוצגות מספר טבלאות:

פירוט חודשי שכר לביטוח לאומי: טבלה המפרטת חודשי שכר אחרונים, כאשר לכל חודש
מוצגים הן השכר החודשי של אותו חודש, והן סכומי הפרשים מהחודשים הבאים, אשר שולמו
בגין אותו חודש.
בטבלה זו מוצג עבור כל חודש גם מספר ימי עבודה לביטוח לאומי ומספר ימים ללא תשלום אשר חושב
או הוגדר במשכורת העובד.
טבלה זו היא הבסיס לדיווחים שיופיעו בטפסים

בהמשך מופיעה טבלה של פירוט תשלומים חד-פעמיים והפרשים שנכללו בשכר, כגון הבראה
ותשלומי הפרשים. הטבלה מפרטת את מהות התשלום, הסכום והתקופה עבורה הוא שולם.
טבלה זו מדווחת בטפסים המופקים עבור ביטוח לאומי.

טבלת פירוט הפרשי שכר לביטוח לאומי מפרטת סכומי פריסה והפרשים.
טבלה זו מיועדת להבנת הנתונים בטבלת השכר שתדווח לביטוח לאומי, אולם היא עצמה לא מדווחת.
הטור חודש החישוב הוא חודש המשכורת שבו הוגדר סכום הפרשים
הטור חודש עבורו ההפרשים הוא חודש משכורת שבגינו ההפרשים. אם בוצעה פריסה,
המערכת מחשבת את חודשי הפריסה אוטומטית. אם הוגדר תשלום הפרשים, החודש עבורו
ההפרשים מוגדר ידנית.
הטורים הפרשים דמי ביטוח לאומי ו-הפרשים דמי בריאות מציינים את סכומי ההפרשים בדמי הביטוח
שמחושבים בתהליך הפריסה.
בטבלה העליונה סכומי ההפרשים מסוכמים עבור כל חודש.
כל סכומי ההפרשים אשר מפורטים בטבלת הפירוט עבור חודש עבורו ההפרשים, מסוכמים בדיווח הסופי
בשורה אחת עבור אותו חודש.

חלק מהטפסים המופקים ע"י המערכת מופקים בחלקם ואת שאר העמודים יש להוריד מאתר ביטוח לאומי.
כמו כן קיימים בטפסים שדות אשר המידע בגינם אינו קיים במערכת.
יש לעבור על הטופס ולמלא את השדות החסרים

קישורים לאתר ביטוח לאומי
אישור על תקופת העסקה: אישור המעסיק על תקופת ההעסקה והשכר (1514)

טופס 100: פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד (100)

תביעת דמי לידה: תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת (355)
המערכת מפיקה רק את הדפים השייכים למעסיק. קיימים דפים נוספים אותם יש להוריד מהאתר

שמירת הריון: תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון (330)
המערכת מפיקה רק את הדפים השייכים למעסיק. קיימים דפים נוספים אותם יש להוריד מהאתר
שימו לב הטופס מכיל חלקים למילוי ידני (לאחר הדפסה). במיוחד חלק 5

תביעת מילואים: תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501)
וראו גם תגמולי מילואים - מידע למעסיק

עבודה מועדפת: אישור המעביד על עבודה ושכר עבודה נדרשת / מועדפת (1520)

מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ