מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

תיאום דמי ביטוח

מוגדר ב-חישוב דמי ביטוח לאומי

תיאום דמי ביטוח כמו תיאום מס הכנסה צריך לבצע
עובד שכיר במספר מקומות עבודה או עובד כשכיר ומקבל פנסיה מוקדמת
על העובד לעדכן את המעסיק המשני
הנחיות ביטוח לאומי
על פי ההנחיות עובד אצל מעסיק משני רשאי למלא טופס 644 ועל פיו המעסיק נדרש לבצע תיאום

כאשר בפרטים על הכנסות ממעסיק זה סומן משכורת בעד משרה נוספת
משמעות הסימון היא כי מעסיק זה הוא המעסיק המשני
במצב זה אם לא מוגדר תיאום ביטוח המערכת תציג התרעת חישוב בהתאם
התרעה זו תוצג גם אם ב-בקשה לתיאום מס סומנו:
יש הכנסות נוספות ממשכורת כמפורט להלן או פקיד השומה אישר תיאום לפי אישור מצורף

אם המצב הוא שמעסיק זה הוא מעסיק משני:
יש לבחור את סוג התיאום מתוך התפריט
תיאום ללא אישור: כאשר העובד לא מסר כל אישור
אישור לפי שכר/הצהרה: לבחור אם העובד מסר הצהרה על גבי טופס 644.
     ייפתח שדה נוסף ובו יש להזין את המשכורת אצל המעסיק הראשי
אישור מביטוח לאומי: לבחור אם העובד מגיש אישור לתאום דמי ביטוח שקיבל מביטוח לאומי.
     ייפתח שדה נוסף ובו יש להזין את הסכום לשיעור מופחת.
יש אישור לפטור מלא: ניתן לבעלי משכורות גבוהות מעל תקרת השכר החייב (אצל המעסיק הראשי)

אם מעסיק זה הוא היחיד או הראשי, יש לבחור מהתפריט: אין תיאום

תיקון תיאום לחודשים קודמים
אם בחודשים קודמים בוצע תיאום לא נכון, ניתן לבצע תיקון במשכורת החודש בו נודע על הטעות.
במסגרת חישוב דמי ביטוח לאומי יש לבצע את ההגדרות הבאות:
1. לסמן חישוב זיכוי דמי ביטוח
2. בשדות התאריכים שנפתחים להגדיר את תחום החודשים עבורו החישוב המתקן
3. בסיבת הזיכוי לבחור עדכון אישור לתיאום
4. נפתחת טבלה נוספת מתחת למסגרת חישוב ביטוח לאומי. בטבלה זו יש להגדיר את התיאום שהיה צריך להיות:
מחודש ועד חודש, להזין את תחום החודשים שעבורו מגדירים תיקון.
בתפריט תיאום דמי ביטוח לבחור את הסוג שהיה צריך להיות.

הפרש דמי הביטוח עבור העובד יתבטא בדמי הביטוח בתלוש.
אם ההפרש שלילי, לזכות, בדיווח לביטוח לאומי יתווסף דיווח על זיכוי.
אם ההפרש חיובי, לחובה, בטופס 102 יופיע טופס בקוד 4 הכולל את דמי הביטוח בגין תיקון התיאום.
הדיווחים לביטוח לאומי כוללים גם את ההפרש מבחינת דמי-ביטוח מעסיק.


מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ