מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

פירוט השדות בכרטיס העובד

השדות בכרטיס העובד מסודרים ברובם בהתאם לסידור שלהם בטופס 101 של רשות המיסים

הפרטים מתחילים בהגדרת מספר זהות, שם משפחה, שם פרטי, תאריך לידה ועליה.
יש לקלוט נתונים אלה במדויק לפי צילום תעודת זהות

בשלב הבא ניתן להגדיר עובד זר וכן מצב העובד בביטוח לאומי
פרטים אלה לא נמצאים בטופס 101 אלא יש לברר אותם בנפרד

כתובת העובד כפי שמילא אותה בטופס
מין העובד
מצב משפחתי של העובד לפי תעודת הזהות. אם העובד פרוד עליו לצרף אישור מפקיד שומה.
תושב ישראל בדרך כלל מסומן אוטומטית
חבר קיבוץ או מושב שיתופי לסמן בהתאם למצבו של העובד
קופת חולים
פרטים על ילדים עד וכולל גיל 18
תאריך תחילת עבודה השנה
יובהר שהמערכת מחשבת את תאריך תחילת העבודה הכללי של העובד מתוך כלל הנתונים לגביו במערכת.
בשדה זה יש לעדכן את התאריך בשנת המס הנוכחית.

פרטים על הכנסות ממעסיק זה
פרטים על הכנסות אחרות : אם יש הכנסות אחרות יש לבטל את הסימון במשבצת אין הכנסות אחרות וכך ייפתחו שדות נוספים בהתאם לטופס 101
פרטים על בן/בת הזוג על פי הרישום בתעודת זהות. שדות אלה נדרשים רק לעובד נשוי.

מנקודה זו מופיעים שדות שנמצאים בדף השני בטופס 101 (כלומר בטופס 130)
נתונים אלה משפיעים על חישוב זיכוי המס שיקבל העובד

נכה 100% / עיוור/ת לצמיתות
תושב ישוב מזכה סימון המשבצת יפתח שדות נוספים להגדרת הישוב המזכה בו גר העובד
עולה חדש או תושב חוזר
בן/בת זוג שאין לו/לה הכנסות בשנת המס
הורה במשפחה חד הורית החי בנפרד
פירוט מספר הילדים לפי גילאים
מספר הילדים בכל גיל מחושב אוטומטית מתוך פרטי הילדים עד וכולל גיל 18 אשר הוגדרו לעיל.
המערכת מחשבת נקודות זיכוי עבור הילדים שהוגדרו בכל מקרה גם אם לא סומנו משבצות הבקשה לזיכוי

הורה יחיד (אלמן/ה או שההורה השני לא ידוע)
נ"ז בגין ילדים שאינם בחזקה ומשתתף בכלכלתם עובד המשלם מזונות לילדים שאינם בחזקתו
ילדים נטולי יכולת מספר הילדים נטולי יכולת של העובד
תשלום מזונות לבן/בת זוג לשעבר
גיל 16-17 לעובד/ת או לבן/בת הזוג העובד או בן/בת הזוג הם בני 16-17
שירות צבאי או לאומי לשם חישוב נקודות זיכוי לחייל משוחרר ולשם סיווג ביטוח לאומי של חייל עובד
לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע סימון המשבצת יפתח טבלה להגדרת לימודים המזכים בנקודות זיכוי
בקשה לתיאום מס סימון המשבצת יפתח הגדרות נוספות בענין תיאום מס עם מקומות עבודה נוספיםמי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ