מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

הגדרות לפיצויים

מוגדר במשכורת העובד

עתודה לפיצויים היא המחוייבות של המעסיק לתשלום פיצויים במקרה של פיטורי העובד. זהו הסכום שיהיה על המעסיק לשלם לעובד כפיצויי פיטורין.

חישוב עתודה לפיצויים משתנה על פי סוג המשרה וצורת ההעסקה של העובד

עובד במשרה חודשית: סך מרכיבי משכורת קובעת לפיצויים של החודש האחרון כפול שנות ותק
שינויים זמניים בשכר: במקרה שהשכר האחרון ירד יחסית לחודש קודם, או שהשכר עלה
באופן זמני, יש לחשב את השכר הקובע לפי אותו חודש קודם.

 
עובד במשרה שעתית:
חישוב שכר קובע לשעת עבודה: סך מרכיבי משכורת קובעת לפיצויים של החודש האחרון, חלקי מספר שעות העבודה בחודש האחרון.
חישוב ממוצע שעות עבודה: סיכום שעות העבודה בכל חודש לאורך כל התקופה מתחילת הותק לפיצויים,
וחלוקה בסה"כ מספר חודשי ההעסקה.

הכפלת השכר קובע לשעת עבודה ב-ממוצע שעות עבודה והתוצאה מוכפלת בשנות ותק.

 
עובד במשרה יומית:
חישוב שכר קובע ליום עבודה: סך מרכיבי משכורת קובעת לפיצויים של החודש האחרון, חלקי מספר ימי העבודה בחודש האחרון.
חישוב ממוצע ימי עבודה: סיכום ימי העבודה בכל חודש לאורך כל התקופה מתחילת הותק לפיצויים,
וחלוקה בסה"כ מספר חודשי ההעסקה.

הכפלת השכר קובע ליום עבודה ב-ממוצע ימי עבודה והתוצאה מוכפלת בשנות ותק.

 
עובד ששכרו משתנה מחודש לחודש:
חישוב שכר קובע ממוצע ב-12 חודשים אחרונים ע"י סיכום סך מרכיבי משכורת קובעת לפיצויים של כל חודש ב-12 חודשים אחרונים, וחלוקה ב-12
הכפלת השכר קובע הממוצע בשנות ותק
יובהר כי סך מרכיבי השכר בחודשים קודמים מחושב על פי הגדרת המרכיבים בחודש האחרון

 
עובד ששכרו משתנה על בסיס עמלות:
חישוב ממוצע העמלות בלבד ב-12 חודשים אחרונים, ע"י סיכום סכום העמלות בכל חודש וחלוקה -12
סיכום סך מרכיבי משכורת קובעת לפיצויים בחודש האחרון עם ממוצע העמלות
הכפלת הסכום בשנות ותק


 
סעיף 14: "סעיף 14" (על שם סעיף בחוק פיצויי פיטורין) קובע כי הסכומים שהמעסיק משלם לקופת הגמל לאורך העסקת העובד,
יהיו בתום ההעסקה סכום הפיצויים הסופי.
זאת בניגוד לשיטות האחרות התלויות בשכר בפועל בחודש העבודה האחרון.
במקרה זה על המעסיק להפקיד 1/12 (8.33%) משכר העובד בכל חודש.
כך שהעתודה לפיצויים במקרה זה היא 1/12 מסיכום סך מרכיבי משכורת קובעת לפיצויים לאורך כל התקופה מתחילת הותק לפיצויים.

 
 
שינויים בהיקף או צורת ההעסקה
אם לאורך תקופת ההעסקה חלים שינויים בהיקף המשרה או בצורת ההעסקה, יש לבצע חישוב עתודה לכל תקופה בנפרד.

מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ