מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

שיוכים

דרך תפריט הגדרות ואחריו תפריט שיוכים

ניתן להקים במערכת שיוכים כגון מחלקה, מפעל, תת-מחלקה, פרויקט, וכדומה.
במשכורת העובד ניתן לשייך את העובד לאחד השיוכים
ניתן לשייך את העובד לשיוך ראשי שונה כל חודש
כמו כן ניתן להגדיר במשכורת פיצול שעות בין שיוכים באותו חודש

השיוכים שהוגדרו לעובדים מופיעים ברשימת העובדים, וכן בדוחות.
ניתן למיין, לחפש ולרכז דיווחים לפי השיוך הראשי.

כברירת מחדל טור שיוך אינו מופיע בדוחות. כדי להציג אותו יש לסמן אותו
ב-בחירת טורים לדוח

במערכת מופיע כברירת מחדל השיוך מחלקה.
ניתן לשנות את הכינוי של השיוך הזה בכל עת בשדה שם סוג השיוך אשר מעל
טבלת פירוט השיוכים.

בטבלת פירוט השיוכים יש לקלוט את שמות השיוכים השונים. למשל במקרה של מחלקה,
יש לקלוט את רשימת המחלקות.
יובהר שאחרי שהשיוך נבחר לעובדים במשכורת כאמור לעיל, שינוי שמו בטבלה זו
יוביל לעדכון מיידי של שם השיוך עבור כל העובדים.
על כן ניתן לתקן ולשנות את שם השיוך, אבל הוא נותר אותו שיוך מבחינת העובדים.

לאחר הזנת נתונים בהגדרת השיוכים המסך יעבור למצב שמירה או ביטול

הוספת סוג שיוך
דרך כפתור הוספת סוג שיוך אשר מתחת לתפריטים
ניתן להוסיף מספר בלתי מוגבל של סוגי שיוכים
בשדה שם סוג השיוך אשר מעל טבלת פירוט השיוכים יש להגדיר שם לסוג השיוך.
חובה להגדיר שם לסוג השיוך. שיוך שאין לו שם לא יופיע ברשימות ובמסכים השונים.
בטבלה שנפתחת יש לפרט את השיוכים עצמם כאמור לעיל.

יצירת היררכיה של שיוך אב
אם מוגדרים יותר משיוך אחד במערכת, ניתן לקשור בינהם בהיררכיה.
במצב זה יופיע מעל כל טבלת שיוך שדה שיוך אב
יש לבחור לשדה זה את השיוך שהוא מעל השיוך בטבלה, או במילים אחרות
שהשיוך בטבלה הוא תת-שיוך שלו
למשל אם מגדירים מחלקות ותת-מחלקות, יש לבחור עבור תת-מחלקה את
שיוך האב מחלקה
הערה: אם הוקם סוג שיוך נוסף זה עתה, יש קודם לבצע שמירה של השיוכים
ואחרי כן לחזור שוב למסך.

לאחר הגדרת שיוך אב, יפתח בטבלת פירוט השיוכים שדה שיוך אב לכל שורה
יש לבחור לשם את שיוך האב המתאים לשורה.

ביטול סוג שיוך
ניתן לבטל את הצגתו של סוג שיוך ע"י מחיקת השדה שם סוג השיוך שלו
השיוך ימשיך להופיע תחת תפריט ההגדרות אולם לא יופיע ברשימות ובמסכים השונים.


מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ