מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

תשלום וקיזוז ימי מחלה

מוגדר בטבלת תשלומים

במערכת מוגדרים מראש שלושה תשלומי מחלה:
מחלה ללא תשלום, מחלה 50%, מחלה 100%
אלה מייצגים את אחוזי התשלום עבור ימי מחלה על פי חוק דמי מחלה

לאחר בחירת תשלום מחלה יפתחו מתחת לשורת התשלום
שדות נוספים להגדרת תקופת המחלה. בחירת כל אחד מתשלומי המחלה הנ"ל תפעל באותה צורה.
בשדות מתאריך ו-עד תאריך יש לקלוט את תקופת המחלה בחודש זה
ניתן להוסיף תקופה עבור אותו חודש באמצעות כפתור הוספת תקופה
יש להגדיר גם את סוג המחלה מתוך התפריט
ניתן לקלוט תקופת מחלה לפנקס המחלה גם בקליטת פנקס מחלה
אם נעשה כך התאריכים יופיעו בשדות שנפתחים מתחת לתשלום מחלה שנבחר

 
המערכת מחשבת את מספר ימי המחלה ומוסיפה תשלומי מחלה כלהלן.
כדי למנוע את החישוב האוטומטי של ימים יש ללחוץ על כפתור בכמות, ולבחור בתפריט קליטת ערך
כדי למנוע את החישוב האוטומטי של תעריף יש ללחוץ על הכפתור הנ"ל בתעריף, ולבחור בתפריט קליטת ערך

התעריף של כל תשלום יחושב כתעריף ליום מחלה וזאת כפול אחוז התשלום
התעריף ליום מחלה מחושב באופן הבא:
שכר הבסיס בחודש - אותו המערכת מחשבת ע"י הכפלת תעריף לשעה במשרה במספר שעות העבודה בחודש
התעריף ליום מחלה הוא שכר הבסיס הנ"ל חלקי תקן ימים בחודש

כמות התשלום תחושב כמספר ימי המחלה השייך לאחוז התשלום

הגדרת צורת התשלום
בתפריט צורת חישוב תשלום ניתן להגדיר את המשרה שלפיה יחושב התשלום.
צורת התשלום נקבעת כברירת מחדל לפי המשרה, אולם ניתן לשנות את הצורה ידנית דרך התפריט.

צורת תשלום משרה שעות/ימים, כאשר המשכורת היא עבור השעות והימים בהם העובד עבד בפועל:
התשלום עבור המחלה יוגדר כתוספת
עבור יום המחלה הראשון ייבחר תשלום מחלה ללא תשלום
תעריף התשלום יהיה אפס ובכמות יירשם 1

עבור שני ימי המחלה הבאים ייבחר תשלום מחלה 50%
סכום התשלום יהיה 50% מהתעריף ליום עבודה כפול הימים השני והשלישי למחלה

עבור ימי המחלה מהרביעי והלאה ייבחר תשלום מחלה 100%
סכום התשלום יהיה מלוא תעריף יום עבודה, כפול מספר הימים מהרביעי ואילך


בצורת חישוב זו ניצול ימי המחלה אינו כולל את הימים בסוף השבוע בהם העובד אינו עובד

עבודה מלאה לעומת עבודה לא מלאה
חוק דמי מחלה סעיף 2 מבדיל בין עובד שעתי או יומי (עובד בשכר) שעבד עבודה מלאה אצל אותו מעסיק
לעומת עובד כזה שלא עבד עבודה מלאה.
עבור זה שלא עבד עבודה מלאה תקופת המחלה היא התקופה המלאה, כפול היחס בין ימי העבודה ברבע השנה
המלאה ביותר בשנה האחרונה, לבין ימי התקן באותה תקופה.
ניתן להפעיל חישוב זה ע"י בחירה בתפריט באפשרות משרה שעות/ימים - עבודה לא מלאה.
ניתן לראות את פירוט ימי העבודה והתקן לפיהם מחושב היחס, בפירוט החישוב.

 
צורת תשלום משרה חודשית
המחלה תוגדר כתשלום בעל תעריף שלילי כך שתפחית את התשלום החודשי
עבור יום המחלה הראשון ייבחר תשלום מחלה ללא תשלום
תעריף התשלום יהיה תעריף יום שלילי אשר יפחית מהשכר יום אחד

עבור שני ימי המחלה הבאים ייבחר תשלום מחלה 50%
תעריף התשלום יהיה 50% שלילי מהתעריף ליום עבודה כפול הימים השני והשלישי למחלה

עבור ימי המחלה מהרביעי והלאה ייבחר תשלום מחלה 100%
תעריף התשלום יהיה אפס, ובכמות יירשם מספר הימים מהרביעי ואילך


בצורת חישוב זו ניצול ימי המחלה כולל גם את סוף השבוע


 
ההבדל בין צורת תשלום חודשית כל החודש, למשרה חודשית לפי שבוע העבודה
באפשרות הראשונה רואים את המשכורת החודשית ככוללת את סוף השבוע.
במקרה זה, ראשית התעריף ליום מחלה מחושב כשכר החודשי חלקי 30
ימי המחלה עבורם מחושב התשלום השלילי (דהיינו הקיזוז) יכללו אז את ימי סוף השבוע.
כך לדוגמה אם המחלה מתחילה ביום חמישי, אזי בשישי ובשבת יופחתו לכל אחד חצי יום.

באפשרות השניה אין מתחשבים בסוף השבוע כימי עבודה.
התעריף ליום מחלה יחושב כאמור לעיל: המשכורת החודשית חלקי תקן הימים בחודש
וימי סוף השבוע לא יכללו בחישוב. על כן אם המחלה מתחילה ביום חמישי, עבור יום זה יופחת יום שלם
אולם עבור שישי ושבת לא יופחת תשלום.

 

מניעת החישוב האוטומטי
ניתן למנוע חישוב אוטומטי של תשלומי מחלה בקליטת פנקס מחלה בשדה חישוב במשכורת
כמו כן במשכורת על כל תשלום מחלה ניתן בכמות התשלום
ללחוץ על כפתור ולבחור בתפריט צורת חישוב כמות את האפשרות קליטת ערך

הסכמי מחלה באחוזים שונים מהמוגדר בחוק
במידה ומגדירים הסכמי מחלה בהם אחוזים שונים מ-0%, 50%, 100%,
יש להגדיר לכל אחוז תשלום מסוג מחלה עם אחוז תשלום בהתאם.

בחירת תשלום אחר וביטול התשלום
מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ