מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

שליחת תלושים בדואר אלקטרוני

דרך תפריט עובדים ואחריו תפריט תלושים

ראשית יש להפיק תלושים לעובדים שנבחרים בבחירת עובדים לפעולה ועל ידי לחיצה על כפתור ביצוע

אחרי שהתלושים מופקים ומוצגים במסך, מופיע כפתור שליחה בדוא"ל
לחיצה על כפתור זה פותחת מהלך של שליחה כמוסבר להלן.

תלושים נשלחים אל עובדים להם הוגדרה כתובת דוא"ל בכרטיס העובד
התלושים נשלחים בקובץ PDF. ניתן להגדיר גם הגנת סיסמה לקובץ,
וזאת דרך קישור אפשרויות שמתחת לכפתור שליחה בדוא"ל.
אם הוגדרה הגנת סיסמה, הסיסמה היא מספר הזהות של העובד ב-9 ספרות, כולל אפסים מובילים וספרת ביקורת.

התלושים נשלחים ע"י שרת המערכת. פעולת השליחה עצמה מתחילה זמן מה לאחר
הלחיצה על כפתור שליחה בדוא"ל, והתזמון תלוי בעומס על השרת.
את מצב התקדמות הפעולה ותוצאות המשלוח ניתן לראות בחלון המופיע לאחר הלחיצה על הכפתור.
חלון זה מופיע גם לאחר לחיצה על תפריט תלושים, ולכן ניתן לרענן את התצוגה ע"י לחיצה על התפריט.

מוצגים הנתונים הבאים:
מספר התלושים שנשלחו: זהו מספר התלושים שיצאו משרת המערכת אל שרתי הדואר של הנמענים.
מספר אישורי מסירה: אישור מסירה הוא אישור המתקבל משרת הדואר של הנמען, ומציין קבלה
תקינה של המכתב. יובהר כי זהו אינו אישור שהמכתב והתלוש הגיעו לתיבת הדואר הנכנס של הנמען.
אישורי מסירה מגיעים סמוך למשלוח עצמו.
מספר אישורי קריאה: אישור קריאה הוא אישור של הנמען שקיבל וקרא את המכתב. כל מכתב כולל בתוכו
קישור לאישור קבלת התלוש, והנחייה לנמען ללחוץ על הקישור.
מספר מוחזרים: מכתבים יכולים לחזור משתי סיבות עיקריות: כתובת הנמען לא קיימת, או שהנמען הציב
תשובה אוטומטית כגון תשובה על יציאה לחופשה.
במקרה שהמכתב מוחזר מהסיבה שכתובת הנמען לא קיימת, כתובת זו נחסמת ולא ניתן לשלוח אליה שוב.
ראו להלן הנחיות לטיפול בכתובות חסומות.


כפתור פירוט עובדים מציג את רשימת העובדים אליהם נשלחו התלושים, ביחד עם מצב המשלוח.
מופיעה שורה למשלוח עצמו, שורה לאישור מסירה או החזרה, ושורה לאישור קריאה.

טיפול בכתובות חסומות
כאשר מכתב מוחזר מהסיבה שהכתובת לא קיימת, כתובת זו נחסמת בשרת המערכת ולא ניתן
לשלוח אליה מכתבים נוספים. ניתן להציג את הכתובות החסומות דרך כפתור פירוט עובדים.
ראשית יש לבדוק את כתובת הדוא"ל בכרטיס העובד
אם מסתבר שהכתובת נכונה ובכל זאת נחסמה, יש לשלוח מכתב מכתובת זו, או לבצע הפנייה
של מכתב שהתקבל מכתובת זו, אל הכתובת office@maskoreshet.co.il. בגוף המכתב יש לציין
בקשה לשחרור כתובת דוא"ל חסומה. הכתובת תשוחרר ע"י עובדי משכורשת בתוך 24 שעות.

מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ