מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

חישוב זיכוי דמי ביטוח - הסבר כללי

מוגדר ב-חישוב דמי ביטוח לאומי

זיכוי או החזר ביטוח לאומי נוצר כאשר בחודשים קודמים המעסיק ביצע גביית יתר של דמי ביטוח
מהעובד (אותם העביר לביטוח לאומי), וגם ככל הנראה שילם בעצמו דמי ביטוח מעסיק גבוהים
מהנדרש, וזאת על פי מצבו האישי של העובד, ממנה נגזרת חבות דמי הביטוח שלו.
מצב זה עלול להיווצר אם במערכת נתוני העובד אינם או לא היו נכונים.

פעולת חישוב הזיכוי מבצעת חישוב חוזר של דמי הביטוח בחודשים עבורם מתבקש הזיכוי, וזאת על
פי נתוני עובד מעודכנים ומתוקנים.
החישוב החוזר עשוי להניב הפרשים שליליים, בין דמי הביטוח העדכניים לבין דמי הביטוח שחושבו
במקור, והסיכום של ההפרשים הוא סך הזיכוי.
ההפרשים לטובת העובד מוחזרים לו דרך הנטו המוגדל בסך ההפרשים,
ובהמשך דיווח הזיכוי לביטוח לאומי מזכה את המעסיק בסך ההפרשים כולל ההפרשים בדמי ביטוח
מעסיק לזכותו.

זיכוי בגין תיקון סיווג העובד - נתונים אישיים
סיווג ביטוח לאומי נגזר מנתוניו האישיים של העובד וקובע את חבות דמי הביטוח שלו.
תיקון הנתונים מבוצע בכרטיס העובד, בחודש עבודה שבו מחשבים את הזיכוי,
דהיינו בחודש העדכני.
המערכת מחשבת את דמי הביטוח ההיסטוריים מחדש, לפי נתוני העובד בחודש העדכני.
אם הטעות בנתונים האישיים היתה בהגדרות מצב העובד בביטוח לאומי,
אזי בכרטיס העובד כאמור (בחודש העבודה) יש לסמן מצב ב"ל היסטורי ובטבלה שנפתחת
יש לעדכן את מצב ביטוח לאומי בתקופות בהן חושב באופן שגוי.
לאחר תיקון הנתונים ניתן לעבור למשכורת להגדרת חישוב הזיכוי

 
זיכוי בגין תיקוני שכר ברוטו
אם הטעות בחישוב חודשים קודמים היתה בשכר חייב ביטוח לאומי,
אזי בהגדרת חישוב הזיכוי יש לבחור בתפריט סיבת הזיכוי את תיקוני שכר ברוטו.
תיפתח טבלה בה יש לקלוט את השכר החייב ב"ל המתוקן, עבור כל תקופה ותקופה.
המערכת תחשב את דמי הביטוח לפי השכר החייב המתקן, וההפרשים שנוצרים כאמור לעיל
הם סך הזיכוי.

 
זיכוי בגין עדכון אישור לתיאום דמי ביטוח
אם הטעות בחישוב דמי הביטוח בחודשים קודמים היתה בשל הגדרת תיאום דמי ביטוח שגוי,
אזי בהגדרת חישוב הזיכוי יש לבחור בתפריט סיבת הזיכוי את עדכון אישור לתיאום.
תיפתח טבלה בה יש לקלוט את האישור המתוקן, עבור כל תקופה ותקופה.
המערכת תחשב את דמי הביטוח ההיסטוריים לפי האישור המתקן, וההפרשים שנוצרים כאמור לעיל
הם סך הזיכוי.

 
יובהר כי החישוב עלול להניב הפרשים חיוביים כלומר דמי ביטוח גבוהים ממה שנגבה במקור.
ניתן לבחון את תוצאות החישוב בפירוט חישוב המשכורת


מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ