מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

פירוט החישוב

מוצג דרך כפתור פירוט משמאל לתקציר תוצאות החישוב

זהו דוח המפרט נתונים אשר משמשים לחישוב המשכורת, ומכיל גם תיאור מהלך החישוב.
הפירוט מורכב מטבלאות וסעיפים המוקדשים למרכיב אחד של החישוב.
חלק מהסעיפים מוצגים רק אם הם נוגעים לחישוב שנדרש לאור נתוני המשכורת והעובד.
נתונים המתייחסים למס הכנסה מוצגים בערכים מצטברים, כלומר הסיכום של ערכי הנתון
לאורך החודשים המשתתפים בחישוב מס הכנסה, לפי חישוב מס הכנסה שנתי שהוגדר.
כמו כן תוצאות חישובי מס הכנסה הן תוצאות מצטברות. הנתונים המוצגים לבסוף
בתלוש המשכורת הם התוצאה המצטברת פחות סך ערכי הנתון בחודשים הקודמים לחודש המשכורת.

הדוח מכיל את החלקים הבאים:

חודש התחלה ומספר חודשים לחישוב מס הכנסה שנתי
פירוט חודשים קודמים לחודש החישוב באותה שנה, וכולל חודש החישוב. טבלה זו מעניקה מבט כללי
על התקופה מתחילת שנת המס ועד חודש החישוב מבחינת מספר נתונים.
ריכוז קופות גמל חודשי לחודש החישוב, ושנתי מתחילת שנת המס: טבלאות אלה
מרכזות את נתוני ההפרשות לקופות הגמל, כל קופה בשורה נפרדת.

פירוט חישובי מס הכנסה
ריכוז סכומי שכר הפטורים ממס הכנסה. פירוט חישוב המרכיבים השונים מופיע בהמשך.
ריכוז זיכוי מס הכנסה. פירוט חישוב זיכויים שונים מופיע בהמשך.
משכורת מבוטחת בערך מצטבר
פירוט חישובי שווי למס

חישוב פטור בגין הפרשות עובד לקופת גמל
פירוט חישובי זיכוי מס הכנסה

חישוב מס הכנסה בגין רווח הון
סיכום חישוב מס הכנסה, ופירוט חישוב מדרגות מס הכנסה

 
פירוט חישובי ביטוח לאומי

חישוב דמי ביטוח לאומי ובריאות חודשי.
אם קיים במשכורת תשלום פנסיה פירוט החישוב שלו מתואר בנפרד

חישוב פריסה וזיכוי לביטוח לאומי: הסעיף כולל פירוט חודשי הפריסה או זיכוי עם הנתונים הבאים:
החודש עליו מבוצעת הפריסה או הזיכוי, נתונים שחושבו במקור, סכומים שנוספו בפריסות קודמות,
השכר ("מנה") שנוסף לכל חודש, סכומי דמי ביטוח ובריאות חדשים לאחר חישוב מחדש
בגין החודש עליו הפריסה, ולבסוף ההפרשים בדמי הביטוח שנוספים לדמי הביטוח לתשלום.
אלה הפרשים בין דמי הביטוח החדשים, לבין סכום דמי הביטוח המקוריים ועוד הפריסות הקודמות.

חישוב תגמולי מילואים

 
פירוט חישובי עלות מעסיק

חישוב הטבה למעסיק באילת
חישוב עלות מעסיק
חישוב עתודה לפיצויים
אם חישוב פיצויים מבוסס על ממוצע על שנה או על כל תקופת ההעסקה, מוצגת גם
טבלה עם פירוט הנתונים החודשיים עליהם מתבסס החישוב


חישוב זכאות ניצול ויתרת חופשה
חישוב זכאות ניצול ויתרת מחלה
מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ