מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

הגדרת קופות גמל

מוגדר דרך תפריט קופות גמל ובשורה השניה תפריט הגדרת קופות

הגדרת קופות גמל אותן ניתן לבחור לרשימת הקופות במשכורת העובד

במערכת לא מוגדרות מראש קופות גמל. ניתן להוסיף קופות גמל ע"י לחיצה על כפתור הוספה שמתחת
לטבלת הקופות.
לקופת גמל יש סוג קופה. הסוגים הנתונים בתפריט הם על פי הנחיות רשות שוק ההון.

נתוני דיווח בממשק אחיד
כל קופת גמל משוייכת לחברת ביטוח (יצרן) באמצעות מספר זיהוי ח"פ של היצרן, ולמספר קופה.
את אלה מומלץ לברר ולקבל מחברת הביטוח או מנציגה, אולם ניתן לבחור גם מתוך רשימות המסופקות
במערכת.
ההפרשות לקופות גמל מדווחות בממשק אחיד לנמעני דיווח
המעסיק משלם את סכומי ההפרשות לקולט תשלום
הדיווח כולל גם נתונים על תשלום זה.
נתונים אלה נדרשים ליצירת הדיווח, אולם לא נדרשים לחישוב הפרשות במשכורת העובד, וחישוב
זיכויים ושווים הנובעים מהן.
ניתן להוסיף ולעדכן את נתוני הדיווח (ח"פ יצרן, מספר קופה, קולט תשלום ונמען דיווח) גם
לאחר חישוב המשכורות, בשלב בו מעוניינים לבצע דיווח בממשק אחיד.

יובהר כי ניתן להגדיר מספר בלתי מוגבל של קופות גמל אשר שייכות לאותה חברת ביטוח ואותו מספר קופה
כלומר במערכת ניתן להגדיר קופות נפרדות, אשר למעשה הן אותה קופת גמל.
בדוחות ניתן להציג נתונים נפרדים לפי הקופות שהוגדרו, וניתן גם לרכז נתונים לפי
זהות הקופה בפועל, ברמה של מספר קופה וגם ברמה של חברת ביטוח.

מחיקת קופת גמל
ניתן למחוק קופת גמל כל עוד לא נבחרה באף משכורת
לשם כך יש למחוק את שם הקופה, והקופה תימחק לאחר השמירה.

מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ