מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

ממשק אחיד לקופות גמל

דרך תפריט קופות גמל ובשורה השניה דיווח שוטף

ממשק אחיד הוא צורת דיווח תקנית על הפקדות לקופות גמל, אשר מוכתבת ע"י
רשות שוק ההון.

הדיווח בממשק אחיד כולל סדרה של הגדרות שיש לבצע לפני שניתן להפיק את הדיווח
כל ההגדרות מרוכזות תחת תפריט קופות גמל

להלן פירוט ההגדרות:
קולטי תשלום: הגורמים אליהם המעסיק מפקיד את הפרשות לקופות גמל.

נמענים לדיווח: הגורמים אליהם נשלח הדיווח. הגדרה זו היא בסיס להפקת הממשק אחיד.
חובה לשייך קופת גמל לנמען כדי שתדווח בממשק אחיד
המערכת בונה את קבצי הממשק אחיד עבור כל נמען בנפרד


פרטי שולח הדיווח: אלה למעשה פרטי המשתמש במערכת, אשר הוא שמפיק ושולח את הדיווח לנמענים.

הגדרת קופות גמל: בהגדרת קופות גמל יש לשייך כל קופה לקולט תשלום, ולגורם נמען.
רק קופות ששויכו לגורם נמען נכנסות לדיווח בממשק אחיד.

לביצוע הדיווח עצמו יש שני מסלולים:
דיווח שוטף: זה הדיווח הרגיל שבו משתמשים בדרך כלל, ובו מדווחות ההפקדות שבוצעו
במשכורות חודש העבודה
דיווח מתקן: מיועד למצבים בהם יש לבטל דיווח שוטף (כולו או חלקו). לאחר הפקת
דיווח מתקן, אשר מביא לביטול הדיווח השוטף, יש להפיק גם דיווח שוטף חוזר לגבי אותם נתונים.מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ