מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

פקודת שכר להנהלת חשבונות

מאזן כרטיסים להעברה להנהלת חשבונות
לפקודה יש שני צדדים:
צד חובה מימין, שמציין סכומים שהמעסיק התחייב לשלם
צד זכות משמאל, שמציין סכומים שהמעסיק שילם
שני הצדדים צריכים להתאזן, דהיינו סכום המרכיבים בצד זכות ובצד חובה
צריך להיות זהה.

הגדרת כרטיסים בהנהלת חשבונות

לתשומת הלב: לאחר הגדרת כרטיסים כאמור להלן, הפקודה נכנסת למצב שמירה או ביטול
בסיום הגדרת הכרטיסים יש ללחוץ על כפתור שמירה

העברת הנתונים למערכת הנה"ח מחייבת הגדרת כרטיסים המשוייכים שם לכל סעיף.
ניתן להגדיר כרטיסים במספר רמות:
רמה כללית: סה"כ הסכומים לכל העובדים. כרטיסים אלה יש להזין בתיבות המופיעות
ליד כל סעיף במסך הפקודה.
רמת מרכיבים: חלק מהסעיפים, כגון תשלומים או קופות גמל, ניתן לפרט ברמת המרכיב.
כלומר למשל סעיף תשלומים ניתן לפרט ברמת כל תשלום (שכר יסוד וכן הלאה).
לשם הגדרת כרטיסים ברמת מרכיב יש ללחוץ על כפתור מרכיבים שמתחת לשם הסעיף.
תופיע טבלה המפרטת את המרכיבים ואת הסכומים המרוכזים לכל העובדים שלהם.
יש להגדיר את הכרטיס בתיבה ליד כל מרכיב
פירוט מרכיב ברמת עובד
הכרטיס המוגדר כך אוסף את הסכומים מכל העובדים. ניתן לפרט עוד ולשייך
כרטיס נפרד לכל עובד, עבור אותו מרכיב בלבד.
לשם כך יש ללחוץ על כפתור עובדים המופיע בשורה של המרכיב.
נפתחת טבלה נוספת מתחת לשורת המרכיב, ובה פירוט העובדים והסכומים של
המרכיב אותו מפרטים, ברמת העובד. בשורה של העובד ניתן להגדיר כרטיס שיקלוט
את ערך המרכיב עבור עובד זה בלבד.

פירוט מרכיב ברמת שיוך
אם הוגדרו שיוכים ניתן לפרט כל מרכיב ברמת השיוך.
עבור כל סוג שיוך מופיע כפתור בשורה של המרכיב. יש ללחוץ על הכפתור
ואז תיפתח טבלה נוספת מתחת לשורת המרכיב, ובה פירוט השיוכים והסכומים של
המרכיב אותו מפרטים, ברמת השיוך. בשורה של השיוך ניתן להגדיר כרטיס שיקלוט
את ערך המרכיב עבור שיוך זה בלבד.

 
רמת עובדים
כל סעיף ניתן לפרט ברמת העובדים. כלומר למשל סעיף תשלומים ניתן לפרט ברמת
סה"כ תשלומים עבור כל עובד.
לשם הגדרת כרטיסים ברמת עובדים יש ללחוץ על כפתור עובדים שמתחת לשם הסעיף.
תופיע טבלה המפרטת את העובדים ואת סה"כ סכום הסעיף עבורם.
ניתן להגדיר כרטיס בתיבה בשורה של העובד.

רמת שיוכים
אם הוגדרו שיוכים ניתן לפרט כל סעיף ברמת השיוך.
עבור כל סוג שיוך מופיע כפתור מתחת לשם הסעיף. יש ללחוץ על הכפתור
תופיע טבלה המפרטת את השיוכים ואת סה"כ סכום הסעיף עבורם.
ניתן להגדיר כרטיס בתיבה בשורה של השיוך.
פיצול שעות בחודש בשיוכים
כאשר מגדירים פיצול שעות בשיוך, אזי הסכומים שנרשמים עבור
כל שיוך בפקודה, הם לאחר הכפלה באחוז הפיצול עבור אותו שיוך בחודש העבודה.

 
 
איזון כרטיסים מוגדרים
כאשר מתחילים להגדיר כרטיסים בתיבות, מופיע סיכום של הסעיפים עבורם הוגדר כרטיס
למעלה מתחת לסה"כ חובה וסה"כ זכות.
אם סה"כ חובה של הכרטיסים אינו שווה לסה"כ זכות, סכומי הסה"כ ייצבעו באדום
בדרך כלל יש להגיע למצב של הגדרת כרטיסים כך שהצדדים חובה וזכות שווים.

הגדרת כרטיס ברמה כללית וגם ברמת פירוט
אם מגדירים כרטיס גם עבור הסעיף הכללי (למשל תשלומים בתיבה ליד שם הסעיף)
ומגדירים כרטיס אחר גם ברמת פירוט של הסעיף, למשל ברמת מרכיבים,
אזי המערכת מפחיתה מסכום הכרטיס שהוגדר ברמה הכללית את כלל סכומי
הכרטיסים שהוגדרו בפירוט.

אי הגדרת כרטיס ברמה כללית
אם לא מגדירים כרטיס לסעיף ברמה הכללית, אשר סכומו שונה מאפס, אזי מצב זה יוביל
לאי איזון בין חובה וזכות.
אם בוחרים להגדיר את הכרטיסים רק ברמת פירוט כלשהי (מרכיבים, עובדים או שיוכים)
אזי יש להגדיר כרטיסים לכל המרכיבים בפירוט אשר סכומם שונה מאפס.
אם קיימים מרכיבים בפירוט להם לא הוגדר כרטיס, נוצר חוסר איזון.
המערכת תציג הודעה באדום מתחת לסעיף שבו חסרות הגדרות בנוסח:
סכום הכרטיסים בפירוט קטן מסכום הסעיף. יש לבדוק אם חסרים כרטיסים לסעיפים

הגדרת יתר של כרטיסים בפירוט
אם מגדירים כרטיסים בפירוט ליותר מסוג אחד של פירוט, למשל גם למרכיבים וגם לעובדים
יכול להיווצר מצב שבו סה"כ הכרטיסים יהיה גבוה מסכום הסעיף כולו
מצב זה יוביל לאי איזון בין חובה וזכות.
המערכת תציג הודעה באדום מתחת לסעיף שבו הוגדרו כרטיסים ביתר בנוסח:
סכום הכרטיסים בפירוט גדול מסכום הסעיף. יש לבדוק הגדרת כרטיסים בפירוט

כפתורי פירוט של מרכיבים נצבעים אדום
כאשר מגדירים כרטיסים ברמת פירוט כלשהי, הכפתור אשר מוביל לרמת הפירוט נצבע באדום.
באופן זה ניתן לראות באילו רמות פירוט הוגדרו כרטיסים.

דוח ערכי כרטיסים
דרך תפריט הנה"ח ואחריו תפריט ערכי כרטיסים
דוח זה מפרט את הכרטיסים שהוגדרו לעיל, בשני טורים, של חובה וזכות.
לכל כרטיס יש תיאור אשר נוצר ע"י המערכת.

ייצוא קובץ תנועות למערכת הנהלת חשבונות
ניתן להפיק קובץ תנועות לפי הכרטיסים שהוגדרו לעיל, במספר מבני קובץ.
בפס העליון מתחת לתפריטים יש ראשית לבחור את מבנה הקובץ מתוך התפריט
אחרי כן יש ללחוץ על הכפתור הפקת קובץ תנועות
יופיע חלון של הדפדפן לשמירת קובץ. יש לשמור את הקובץ למחיצה המוכתבת ע"י מערכת הנה"ח.
הערה: במבנה "חשבשבת שיטה גמישה" יש לספק גם קובץ movein.prm
קישור להורדת הקובץ מופיע ליד הכפתור להפקת קובץ תנועות.
יש להוריד את הקובץ ולהתקין אותו במחיצה על פי הוראות חשבשבת.
יובהר כי די לעשות זאת פעם אחת בלבד. הקובץ הוא בעל מבנה קבוע ואינו משתנה
מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ