מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

טופס 102

דרך תפריט טופס 102

זהו דיווח חודשי למס הכנסה ולביטוח לאומי

טופס 102 למס הכנסה
למס הכנסה קיימות שלוש אפשרויות לתקופת הדיווח: חודשי, דו-חודשי, ופעם בחצי שנה
התקופה נקבעת ע"י רשות המסים ומצויינת בטפסי הדיווח שמקבל המעסיק
טופס 102 המיועד לרשות המסים מופיע ראשון במסך.
את תקופת התשלום עבור מס הכנסה ניתן לבחור מתוך התפריט בראש מסך טופס 102.
אם התקופה היא דו-חודשי או חצי-שנתי, וחודש העבודה הוא חודש תשלום,
אזי מופיע טופס נוסף משמאל שהוא הטופס לתשלום. טופס זה הוא סיכום של כל החודשים בתקופה.
הטופס מימין במקרה זה מייצג את הטופס של אותו חודש בלבד, והוא אינו לתשלום.

קלט ידני בטופס למס הכנסה
את הנתונים של מקדמות בגין הוצאות עודפות, אם קיימים, יש לקלוט ידנית בשדות הפתוחים בטופס.
אחרי שמכניסים שינוי בנתונים הטופס עובד למצב שמירה או ביטול
ניתן גם לקלוט ידנית את שאר הנתונים בטופס, ע"י סימון המשבצת מימין בשורה המתאימה
אפשרות זו שימושית במידה והטופס אשר שולם בפועל שונה מהטופס שמחושב ע"י המערכת
הנתונים כפי שהם מוזנים ידניים ידווחו בדיווח טופס 126

טופס 102 לביטוח לאומי
לביטוח לאומי הדיווח תמיד חודשי.
הדיווח יכול להתפצל למספר טפסים, שלכל אחד קוד שונה.
במערכת ניתן לדווח ולשלם לביטוח לאומי באופן מקוון דרך פעולת דיווח לביטוח לאומי
להלן האפשרויות לטפסי 102 השונים לביטוח לאומי:
קוד 1 שוטף: מכיל את השכר החודשי הרגיל, לא כולל פריסה והפרשים
קוד 3 הפרשים: מכיל את התשלום הנוסף שנפרס, עד שנה לאחור
קוד 6 הפרשים מעל שנה: מכיל הפרשים ששולמו עבור יותר משנה לאחור.
דיווח זרים שוטף: מכיל את השכר החודשי הרגיל, לא כולל פריסה והפרשים עבור עובדים זרים
דיווח זרים הפרשים: מכיל את התשלום הנוסף שנפרס עבור עובדים זרים.
קוד 55 חופשת לידה: דיווח על הטבות לעובדות בתקופת לידה והורות (חופשת לידה)
קוד 35 הפרשים עבור חופשת לידה: דיווח על הפרשים ששולמו לעובדות בתקופת לידה והורות
פנסיונרים בפרישה מוקדמת: דיווח על עובדים המקבלים פנסיה מהמעסיק

זיכוי ביטוח לאומי
אם חושב זיכוי לביטוח לאומי עבור עובדים, יופיע במסך זה פירוט סכומי הזיכוי.
את הדיווח על זיכוי לביטוח לאומי יש לבצע דרך פעולת דיווח לביטוח לאומי

ריכוז שנתי של טפסי 102 למס הכנסה
דרך תפריט טופס 102 ואחריו טופס מ"ה שנתי
פעולה זו מציגה את כל הטפסים של שנת המס, מינואר ועד חודש העבודה
אם הדיווח הוא דו-חודשי או חצי-שנתי, יוצגו גם הטפסים המאוחדים לתשלום עבור התקופה

ריכוז שנתי של טפסי 102 לביטוח לאומי
דרך תפריט טופס 102 ואחריו טופס ב"ל שנתי
פעולה זו מציגה את כל הטפסים של שנת המס, מינואר ועד חודש העבודה
עבור כל חודש מוצגים כל הטפסים שהיו פעילים בו

פירוט עובדים למס הכנסה
דרך תפריט טופס 102 ואחריו פירוט עובדים מ"ה
פעולה זו מציגה דוח עובדים שנכנסו לטופס 102 למס הכנסה

פירוט עובדים לביטוח לאומי
דרך תפריט טופס 102 ואחריו פירוט עובדים ב"ל
פעולה זו מציגה דוח עובדים שנכנסו לטפסי 102 לביטוח לאומי
בדוח ניתן למיין ולסנן עובדים לפי קוד הטופס, הטור בטופס, סיווג העובד
יש לשים לב לטור פטור ב"ל. טור זה יכול להסביר הפרש בין סה"כ שכר בטופס 102 לביטוח
ובין סה"כ שכר בטופס 102 מס הכנסה. סכומים פטורים מב"ל לא נכנסים לשכר בטופס של
ביטוח לאומי, אולם כן נכנסים לטופס של מס הכנסה.


מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ