מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

חישוב מס הכנסה שנתי

חישוב חבות מס הכנסה של עובד מבוצעת על השכר השנתי שלו.
כלומר בכל דצמבר יש לחשב את המס הכולל עבור סה"כ המשכורת באותה שנה, החל מינואר.
במהלך השנה ניתן לבצע חישוב שנתי על כלל החודשים מינואר ועד חודש החישוב.
בחישוב שנתי המערכת מסכמת את כלל התשלומים והשוויים מינואר.
המערכת מחשבת את השוויים מהפרשות לקופות גמל כגון שווי הפרשות לקצבה כנגד סה"כ הפרשות בכל החודשים מינואר.
משכורת חייבת מס הכנסה המתקבלת היא סכום מצטבר של כל החודשים בחישוב.
מס הכנסה מחושב על סכום מדרגות המס עבור כל החודשים בחישוב.
בשלב הבא המערכת מחשבת את כלל הזיכויים המגיעים לעובד מינואר. כך למשל נקודות זיכוי יסוכמו עבור כל חודש.
המס הסופי המתקבל מחישוב זה הוא חיוב העובד בגין כל התקופה בחישוב
כדי לחשב את מס הכנסה שיש לנכות מהמשכורת בחודש החישוב, המערכת מפחיתה מסכום מס הכנסה הנ"ל
את סה"כ מס הכנסה ששולם בכל החודשים הקודמים לאותו חודש.

מס הכנסה שלילי
כאשר יש תנודות במשכורת, השכר עולה ויורד מחודש לחודש, חישוב שנתי יכול להוביל להחזר מס,
שיתבטא בתלוש כמס הכנסה שלילי. זהו מצב שבו מס הכנסה ששולם בחודשים קודמים שולם בסכום
גבוה מדי לפי החישוב השנתי.
החזר מס יכול להופיע גם בעקבות תינוק שנולד באמצע השנה, או זיכוי ישוב מזכה שנכנס לתוקף באמצע השנה.
בכל מקרה המס השנתי לא יפחת מאפס, וההחזר הנראה בתלוש הוא מס שכבר שולם ע"י העובד.

חישוב שנתי מחייב קיום נתונים במערכת
יובהר כי החישוב השנתי יכול להתבצע נכון רק אם נתוני כל החודשים קיימים במערכת.
אם העובד התחיל לעבוד באמצע השנה, יש להגדיר חישוב מס הכנסה שנתי מהחודש בו הוגדרה המשכורת הראשונה שלו.
עם זאת אם בחלק בקשה לתיאום מס בכרטיס העובד סומן
לא היתה הכנסה מתחילת שנת המס עד לתחילת העבודה אצל מעסיק זה,
יש לבצע את החישוב השנתי מינואר. זאת מאחר ומצב זה שקול למצב בו משכורות החודשים
הקודמים היו למעשה אפס.


מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ