מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

שווי הפרשות יתר לקופת גמל לקצבה

מוגדר בטבלת שוויים

מרכיב זה מחושב אוטומטית ע"י המערכת ונוסף ומוסר על פי תוצאות החישוב.

שווי הפרשות לקצבה הוא השווי הנובע מהפרשות יתר של המעסיק לקופת גמל לקצבה
על שם העובד.
ככלל הפרשות המעסיק לקופות גמל לקצבה פטורות ממס, אולם זאת עד תקרת
הפרשה מסויימת. הפרשות מעל התקרה חייבות במס ולכן נחשבות לשווי.

המערכת מחשבת אוטומטית את השווי מתוך פירוט ההפרשות לקופות גמל
ומוסיפה את ערך השווי שחושב לתוך מרכיב שווי זה
ניתן לבחון את תוצאות החישוב בפירוט חישוב המשכורת

המרכיב שווי הפרשות לקצבה המוגדר במערכת מראש נמצא בשליטת המערכת
והוא נוסף או מוסר על פי הגדרות ההפרשות לקופות גמל.
אם מעוניינים להגדיר שווי קצבה ידני, יש להגדיר מרכיב חדש
מסוג הפרשות לקצבה, ולבחור אותו לטבלת השווים.

מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ