מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

פנקס חופשה

לעדכון חופשה שנטל העובד ולהגדרות לזכאות חופשה ניתן להיכנס דרך רשימת העובדים:
למצוא את העובד ברשימה וללחוץ על השורה שלו בטור חופשה או מחלה
ניתן לעדכן חופשה גם במשכורת ע"י בחירת תשלום חופשה

כאשר נכנסים דרך רשימת העובדים, מופיע פירוט תקופות חופשה, והגדרות לזכאות חופשה
בטבלת תקופות חופשה יש לקלוט תאריכים בהם העובד נטל חופשה

הוספת תשלום חופשה במשכורת
יובהר כי לתשלום תקופת החופשה במשכורת יש להוסיף תשלום חופשה במשכורת באופן יזום ע"י המשתמש.

פנקס חופשה
על פי סעיף 26 לחוק חופשה שנתית מעסיק חייב לנהל פנקס חופשה שבו מספר פרטים כמוגדר בתקנות חופשה שנתית
יש לשים לב שהתקנות מחייבות לרשום גם את שם האב של העובד.
שדה מתאים נמצא במסך הגדרות ופנקס חופשה.

הדפסת פנקס חופשה
דרך כפתור הדפסת פנקס חופשה שנמצא במסך זה מתחת לתפריטים.
לחיצה על הכפתור מציגה תדפיס של פנקס החופשה. ניתן להדפיס אותו בפועל למדפסת דרך כפתור הדפסה
בצד ימין מתחת לתפריטים.
ניתן להפיק פנקס חופשה למספר עובדים דרך כפתור הפקה למספר עובדים שנמצא ליד כפתור ההדפסה.

זכאות חופשה
מספר ימי החופשה להם זכאי עובד נגזר מהוותק שלו כמוגדר בתאריך ותק
במערכת קיים חישוב זכאות חופשה לפי חוק חופשה שנתית ועל פי צו ההרחבה
בנוסף לאלה החישוב מתחשב גם במספר חודשי העבודה של העובד בשנה, ובמספר הימים שעבד לאורכם.

חישוב יתרת חופשה
המערכת מחשבת יתרת החופשה על בסיס תקופת חופשה קודמת. היתרה בכניסה לחופשה, היא יתרה קודמת,
מחושבת כיתרה לאחר ניצול של תקופת החופשה הקודמת, בתוספת זכאות החופשה שהצטברה מאז סיום
תקופת החופשה הקודמת.
ניתן לעדכן יתרות חופשה וניצולים באופן ידני בקליטת תקופות החופשה.

ניתן לבחון את תוצאות חישוב זכאות ניצול ויתרת חופשה בפירוט חישוב המשכורתמי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ