מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

גילום נטו

מוגדר בטבלת תשלומים

גילום נטו הוא חישוב אשר מחשב את ערכו של תשלום כך שהסכום המוגדר בו כתעריף כפול כמות, יתווסף
לנטו בתלוש בשלמותו.
באופן רגיל ובלי סימון משבצת גילום נטו, מסה"כ סכומי תשלום מנוכים מיסים כגון מס הכנסה
ודמי ביטוח לאומי, ולכן התשלום בפועל לעובד יהיה נמוך מהסכום הרשום בתשלום.
סימון גילום נטו מבטיח שהסכום הרשום בתשלום ישולם במלואו לעובד.
סכום הגילום הוא הסכום שהמערכת מוסיפה לסכום המוגדר בתעריף כפול כמות, כדי להשיג
סכום תשלום כך שלאחר הניכויים יתקבל הנטו המבוקש.
סכום הגילום נרשם בתלוש המשכורת בטבלת תשלומים לצד התשלום השייך לו.

כאשר מסומן גילום נטו עבור תשלום כלשהו, נפתחים מעל טבלת התשלומים שדות נוספים
ובהם הגדרות נוספות לחישוב גילום.

צורת גילום: הגדרה זו מיועדת למצב שבו בנוסף לתשלומים המסומנים לגילום נטו,
יש במשכורת תשלומים שלא סומנו, והם תשלומי ברוטו, אשר מהם יש להפחית ניכויים.
נטו מכיל ברוטו: התשלום או תשלומים אשר סומנו לגילום נטו, מהווים את הנטו הסופי
כלומר סכום תשלומים אלה הוא הנטו הסופי שישולם לעובד. במקרה זה תשלומי הברוטו הנוספים
לא יגדילו את הנטו.

אם מעוניינים שתשלומי הברוטו כן יגדילו את הנטו, יש לבחור בין שתי האפשרויות הבאות
שתי האפשרויות הבאות מגדירות את הסדר שבו מבוצע החישוב
נטו לפני ברוטו: הגילום מבוצע על סכומי הנטו ועל סכומי התשלומים שהתקבלו כולל הגילום, נוסף הברוטו.
נטו אחרי ברוטו: ראשית החישוב מחשב את השכר הנובע מתשלומי הברוטו, ובשלב הבא נוספים
תשלומי הנטו.
ההבדל בין שתי האפשרויות הוא שהראשונה תניב גילום נמוך יותר ולכן נטו סופי נמוך יותר.
בשיטה השניה הגילום יהיה יותר גבוה והנטו הסופי יותר גבוה.


במצב זה נוספת הגדרה לכל תשלום שלא סומן לגילום נטו: ברוטו נוסף
ניתן לבטל את המשבצת כדי להביא לכך שהתשלום המסויים לא יגדיל את הנטו וערכו יכלל בתוך כלל הנטו

 
הנטו הוא אחרי ניכוי ק"ג
אחד מסוגי הסכומים המנוכים מהנטו הוא הפרשות עובד לקופות גמל
סימון משבצת זו יוביל לכך שסכומי התשלומים שסומנו לנטו יגדלו
בסכום הפרשות עובד לקופות גמל, ויכללו אותם. בצורה זו למעשה המעסיק מממן
גם את הפרשות העובד לקופות גמל.
אם משבצת זו לא מסומנת, הנטו הסופי בתלוש יפחת מהסכומים שהוגדרו בתשלומים,
בסכום הפרשות העובד לקופות גמל.

 
הנטו הוא אחרי ניכוי ניכויים נוספים
אחד מסוגי הסכומים המנוכים מהנטו הוא ניכויי מעסיק נוספים
סימון משבצת זו יוביל לכך שסכומי התשלומים שסומנו לנטו יגדלו
בסכום ניכויי מעסיק הנוספים, ויכללו אותם. בצורה זו למעשה המעסיק מממן
גם את הניכויים הנוספים שהוגדרו מטעמו.
אם משבצת זו לא מסומנת, הנטו הסופי בתלוש יפחת מהסכומים שהוגדרו בתשלומים,
בסכום הניכויים הנוספים.

 
גילום לעלות מעסיק
ניתן לחשב משכורת כך שעלות מעסיק תגיע לסכום מוגדר.
לשם כך יש ראשית להגדיר את סכום העלות המבוקש בתשלום (למשל שכר יסוד) ולסמן אותו בטור גילום נטו
בתפריט צורת גילום לבחור עלות מעסיק
המערכת תחשב לתשלום המוגדר ברוטו שיוביל לעלות שנרשמה בו.
מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ