מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

דוחות

דרך תפריט דוחות

דוחות המפרטים פרטי עובדים ומשכורת

כברירת מחדל מוצגים דוחות הכוללים את כל העובדים,
ומצד שני מציגים רק חלק מהטורים האפשריים.
ניתן לעצב את הדוחות ע"י סינון עובדים על פי שדות שונים
וע"י בחירת טורים וקביעת הרוחב שלהם.
ניתן להגדיר פיצול הדוח המלא לדוחות משנה וכך ליצור דוחות המפרטים
נתונים על פי שדה מסויים שנבחר.
ניתן להוסיף טורי נוסחאות אשר מחשבות ערכים חדשים מתוך ערכי הדוח בכל שורה
ניתן לשמור את ההגדרות ובאופן זה ליצור מגוון דוחות שונים

רשימת הדוחות שנשמרים מופיעים במסך מיד אחרי הלחיצה על תפריט דוחות

דוח פרטי עובדים: מציג נתונים מתוך כרטיסי העובדים
בדוח ניתן לסנן עובדים לפי תחום תאריכי תחילת עבודה ולפי תאריכים נוספים
ניתן לסנן לפי מין, מצב משפחתי, סוג משרה, ואף לפי ישוב.
לא כל הטורים מוצגים כברירת מחדל. ניתן להציג או להסתיר טורים דרך בחירת טורים

דוחות פרטי שכר
קבוצת דוחות פרטי שכר כוללים נתוני משכורת:
מרכיבי השכר: תשלומים, שוויים, ניכויים נוספים ו-קופות גמל
נתוני המשרה, וכן תוצאות חישובים: מס הכנסה, ביטוח לאומי, החישובים הנובעים מהפרשות
לקופות גמל, עלות מעסיק.
הדוח כולל ניצול ויתרת חופשה וכן מחלה

דרך תפריט מרכיבי שכר ניתן להציג את הטבלה המכילה את כל השדות האפשריים לדוח,
אולם חלקם אינם מוצגים כברירת מחדל, וניתן להציג אותם דרך בחירת טורים
בבחירת טורים בטבלה זו יש לשים לב לתפריט קבוצה בראש מסך בחירת טורים. תפריט זה
מאפשר לסנן שדות לבחירה לפי קבוצות כגון תשלומים או שוויים.
ניתן לגזור מדוח זה דוחות שונים המציגים חלק מהנתונים, לשמור את ההגדרות, וכך
ליצור דוחות שונים להפקה מיידית.

התפריטים הבאים מובילים לדוחות אשר נגזרים מהדוח הכללי כאמור
תפריט תשלומים ושוויים מוביל לדוח אשר מציג רק תשלומים ושוויים.
מוצגים רק המרכיבים שיש להם סכום בפועל בתקופת הדוח.
תפריט מ"ה ב"ל מוביל לדוח אשר מציג נתונים לגבי מס הכנסה וביטוח לאומי.
תפריט עלות ופיצויים מציג עלות מעסיק ועתודה לפיצויים
תפריט העדרות מציג ניצול ויתרת חופשה ומחלה.

הפקה עבור תחום חודשים
כברירת מחדל הדוח מוצג עבור חודש העבודה
ניתן להפיק את הדוח לכל תחום חודשי עבודה שקיימים במערכת
ניתן להציג פירוט של חודשים בתקופה, כל חודש בשורה נפרדת
וניתן לרכז את כל החודשים בתקופה לשורה אחת (עבור כל עובד לחוד)
לריכוז כל החודשים לשורה אחת יש ללחוץ על כפתור ריכוז שמתחת לכותרת חודש משכורת
הכפתור יתחלף לכפתור פירוט ולחיצה נוספת תשיב את הדוח למצב של פירוט חודשים.

הצגת חודשים בטורים
אם מפיקים את הדוח עבור תחום חודשים כאמור, ניתן להציג את החודשים בטורים זה לצד זה,
ואילו השדות יוצגו בשורות זה מתחת לזה.
לשם כך יש לסמן את המשבצת הצגת חודשים בטורים
את השדות שיוצגו כך בשורות ניתן לבחור דרך בחירת טורים

חתך שיוכים או עובדים
כברירת מחדל הדוח מציג שורה (או יותר) עבור כל עובד
אם משתמשים בשיוכים ניתן להציג את הדוח בריכוז כל שיוך לעצמו
כך שהשורות בדוח יכללו סכומים מסוכמים לכל העובדים בשיוך
לשם כך יש לבחור מתוך התפריט חתך את השיוך עבורו יש לסכם את הנתונים

פיצול אחוזים בשיוכים
אם מגדירים פיצול שעות בשיוך במשכורות, ניתן לקבוע את הצורה
בה פיצול השעות יתבטא בסכומים בדוח בתפריט פיצול אחוזים לפי שיוך
האפשרות לפי שיוך ראשי מציגה נתונים שאינם מפוצלים אלא מסוכמים לפי
השיוך הראשי שנבחר במשכורת
בחירת שיוך מסויים מהתפריט תפצל את הסכומים לפי פיצול השעות שהוגדר במשכורת.

מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ